--- 

KALENDÁŘ AKCÍ  na rok 2020  v naší vesničce

***bližší info vždy před akcí na nástěnce *

                       plánované akce pro rok 2020.docx

****************************************************************************************************      

 

 

 

 

 

 

 

 

   V Obci Teplička probíhá investiční akce –

          „Teplička – intenzifikace čištění odpadních vod“

  • Obci byla na tuto akci poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši: 2.178.360,- Kč  (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých)                
  • Uznatelné náklady akce jsou : 5.753.089,-Kč (viz veřejnoprávní smlouva ev.č. KK 02102/2017)
  •  Celkové náklady akce jsou : 5.763.589,- Kč

http://www.krkarlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/schvalene/schv-zivotni/schval_zivotni.aspx

 kraj4.png       kraj.png                         kraj1.png

 

  • Zbylou částku – formou „finanční výpomoci“ (do celkových nákladů), a to částku ve výši 3.585.229,- Kč (slovy: tři miliony pětsetosmdesátpěttisíc dvěstědvacetdevět korun českých)                       ( dle smlouvy o finanční výpomoci na investici) poskytlo                       VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH (vsozc@vodakva.cz)    

 ČOV VODOHO.jpg

 možnost otevřít i    Z D E   :         ČOV INVESTICE.docx

Teplicka cov - vyse uhrazene ceny 2017 – kopie – kopie.docx

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

starostka:    Hana Bartošová  tel. 607 673 858

místostarosta: Tomáš Jelínek

zastupitel a předseda kontrolního výboru: MUDr. Ivana Přiklopilová

zastupitel a předseda finančního výboru: Radek Josefík

zastupitelka (pokladní): Helena Dobroňová 

 

 obecteplicka@gmail.com

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************

 

  Obec Teplička umožňuje trvale žijícím občanům, (příp. majitelům nemovitosti v k.ú. Teplička),

samotěžbu z obecních lesů

PODMÍNKY:  - písemná žádost  podaná na Obecní úřad

- seznámení se s "Pravidly o samotěžbě"                        -  podepsání "dohody o samotěžbě"

TYTO DOKUMENTY  K  DISPOZICI NA OÚ

*

 

 

teplicka_footer