Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Teplička č.1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -   zrušena
01.02.2004
Obecně závazná vyhláška obce Teplička č.2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. -  zrušena
20.03.2004
Obecně závazná vyhláška obce Teplička č.3/2004 o místním poplatku ze psů - zrušena
20.03.2004
Obecně závazná vyhláška obce Teplička č. 4/2004, o místním poplatku z ubytovací kapacity - zrušena  
Obecně závazná vyhláška č 5/2005, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  - zrušena
18.03.2005
Obecně závazná vyhláška obce Tepličkač. 6/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - zrušena
5.1.2006
Obecně závazná vyhláška-č.7 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůa nakládání se stavebním odpadem na území obce Teplička.doc 20.10.2007
Obecně závazná vyhláška č. 8 o poplatku za komunální odpad .doc 1.1.2008
č 1_2012_ obezně závazná vyhláška_ ruší se OZV č 5.docx  
č 2 ko.docx - obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad 30.11.2012
OZV č1 o MP ze psů 2013.doc 9.11.2013
OZV č2 o MP z ubytovací kapacity 2013.doc 9.11.2013
OZV č. 1-2020 o místním poplatku ze psů.doc           vyv.10.1.2020  
OZV č. 2-2020 o místním poplatku z pobytu.doc         vyv. 10.1.2020  
OZV č. 3-2020 - o místním poplatku a užívání veřejného prostranství.doc                                                        vyv, 10.1.2020  

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA SOUČASNÉHO VOLEB.OBDOBÍ

ROK VZ USNESENÍ - zveřejnění a ost.inf. viz úřední deska
   
ROK 2018 1. VZ usn.(zápis) 29.1.2018.docx
  2 usn.(zápis)22.3.2018.docx
  3. VZ usnesení (zápis,op) 11.6.2018.docx
   4. VZ usnesení (zápis) 23.8.2018.docx
  5.VZ usnení (zápis) 27.9.2018.docx
  6.VZ - USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ŘÍJEN 2018.docx
  7.VZ - usnesení (zápis) 8.11.2018.docx
  8.VZ usnesení (zápis) 29.11.2018.docx
ROK 2017 1 VZ usneesení.docx
  2 VZ usnesení (zápis).docx
  3 VZ usnesení (zápis).docx
  4 VZ usnesení (zápis).docx
  5.VZ usnesení (zápis).docx
  6VZ usnesení (zápis).docx
  7 VZ usnesení (zápis).docx
  8VZ usnesení (zápis).docx
rok 2016 1 - 29.1. zápis s usnesením.docx
  2 - 26.5. zápis s usnesením.docx
  3 - 14.7. zápis s usnesením.docx
  4 6.10. zápis s usnesením.docx
  5 10.11. zápis s usnesením.docx
  6 ... 19.12. zápis s usnesením.docx
rok 2015 6 usnesení.doc
  5 usnesení.doc
  4 usnesení.doc
  3 usnesení.doc
  2 usnesení.doc
 

1.doc

 

 

MINULÁ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Usnesení  zastupitelstva

 

 ROK

2007-2014

   
7_USNESENÍ.doc 2014
6_zápis.docx    (usnesení) 2014
5 USNESENÍ.doc 2014
4_USNESENÍ.doc 2014
3_ USNESENÍ.doc 2014
2 USNESENÍ.doc 2014
1_USNESENÍ.doc 2014
5_USNESENÍ.doc 2013
4_ USNESENÍ.doc 2013
3_ USNESENÍ.doc 2013
2_ USNESENÍ.doc 2013
1_ USNESENÍ.doc 2013
7_USNESENÍ.doc 2012
6_USNESENÍ.doc 2012
5_ USNESENÍ.doc 2012
4_ USNESENÍ.doc 2012
3_USNESENÍ.doc 2012
2_USNESENÍ.doc 2012
1_USNESENÍ.doc 2012
9VZ-usnesení Sr.odt 2011
8.VZ -USNESENí.docx 2011
6VZ-usnesení.odt 2011
5VZ-usnesenĂ­.odt 2011
4.VZ-usnesenĂ­[2].doc 2011
3.VZ-USNESENĂŤ.doc 2011
2.VZ -USNESENĂ­.docx 2011
1.VZ - USNESENĂ­.docx 2011
1.VZ - USNESENĂ­.docx  
Usnesení č. 4.doc 22.4.2007
Usnesení č. 5.doc 3.6.2007
Usnesení č. 6.doc 2.9.2007
Usnesení č. 7.doc 3.10.2007
Usnesení č. 8 .doc 28.10.2007
Usnesení č. 9 .doc 2.12.2007
Usnesení č. 10. doc 19.12.2007
Usnesení č.11.doc 27.1.2008
Usnesení č.12 doc 9.3.2008
Usnesení č.13 .doc 2.4.2008
Usnesení č.14 .doc 25.5.2008
Usnesení č.15 .doc 10.9.2008
Usnesení č. 16.doc 12.10.2008
Usnesení č.17 doc 30.11.2008
Usnesení č.18 doc 14.12.2008
Usnesení č.19 doc 28.2.2009
Usnesení č.20 .doc 22.3.2009
Usdnesení č.21doc 21.6.2009
Usnesení č.22 .doc 9. 8. 2009
Usnesení č.23 .doc 25.10. 2009
Usnesení č. 24 doc 15.12.2009
Usnesení č.25 .doc 14. 2. 2010
Usnesení č.26 .doc 17. 4. 2010
Usnesení č.27 .doc 21. 6. 2010
Usnesení č.28 -doc
21. 9. 2010
záp.ustanov.VZ.docx 8.11.2010
USNESENí č1.docx
25.11.2010
USNESENí č.2.docx
13.12.2010

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 
teplicka_footer