23. 10. Teodor

Zítra: Nina
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Teplička č.1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -   zrušena
01.02.2004
Obecně závazná vyhláška obce Teplička č.2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. -  zrušena
20.03.2004
Obecně závazná vyhláška obce Teplička č.3/2004 o místním poplatku ze psů - zrušena
20.03.2004
Obecně závazná vyhláška obce Teplička č. 4/2004, o místním poplatku z ubytovací kapacity - zrušena  
Obecně závazná vyhláška č 5/2005, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  - zrušena
18.03.2005
Obecně závazná vyhláška obce Tepličkač. 6/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - zrušena
5.1.2006
Obecně závazná vyhláška-č.7 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůa nakládání se stavebním odpadem na území obce Teplička.doc 20.10.2007
Obecně závazná vyhláška č. 8 o poplatku za komunální odpad .doc 1.1.2008
č 1_2012_ obezně závazná vyhláška_ ruší se OZV č 5.docx  
č 2 ko.docx - obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad 30.11.2012
OZV č1 o MP ze psů 2013.doc 9.11.2013
OZV č2 o MP z ubytovací kapacity 2013.doc 9.11.2013
OZV č. 1-2020 o místním poplatku ze psů.doc           vyv.10.1.2020  
OZV č. 2-2020 o místním poplatku z pobytu.doc         vyv. 10.1.2020  zrušena
 OZV 1-2021.pdf                                      vyvěšeno 17.6.2021  

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

2021

veřejnoprávní smlouva 1-2021.pdf

2020

SK Teplička 1.pdf