K O M I N Í K

v neděli dne 16.12. přijede opět v dopoledních hodinách do obce KOMINÍK - v případě zájmu volejte starostce

 

 

         DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ    :)      :) 

OBEC TEPLIČKA HLEDÁ

 

 

NÁJEMCE pro provoz                   "Hospůdky Pod radnicí"

 

v případě zájmu můžete volat  na tel. 607673858

 

 

 PROSÍM ČTĚTE ------ INFO JAK UHRADIT

              poplatky za popelnice a pejsky ZDE 

               poplatky pro občany 2018.docx       

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ  na rok 2018  v naší vesničce

***bližší info vždy před akcí na nástěnce *

                           kultura 2018.doc

 

 

******************************************************************************************************      

 

   V Obci Teplička probíhá investiční akce –

          „Teplička – intenzifikace čištění odpadních vod“

  • Obci byla na tuto akci poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši: 2.178.360,- Kč  (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých)                
  • Uznatelné náklady akce jsou : 5.753.089,-Kč (viz veřejnoprávní smlouva ev.č. KK 02102/2017)
  •  Celkové náklady akce jsou : 5.763.589,- Kč

http://www.krkarlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/schvalene/schv-zivotni/schval_zivotni.aspx

 kraj4.png       kraj.png                         kraj1.png

 

  • Zbylou částku – formou „finanční výpomoci“ (do celkových nákladů), a to částku ve výši 3.585.229,- Kč (slovy: tři miliony pětsetosmdesátpěttisíc dvěstědvacetdevět korun českých)                       ( dle smlouvy o finanční výpomoci na investici) poskytlo                       VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH (vsozc@vodakva.cz)    

 ČOV VODOHO.jpg

 možnost otevřít i    Z D E   :         ČOV INVESTICE.docx

Teplicka cov - vyse uhrazene ceny 2017 – kopie – kopie.docx

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

starostka:    Hana Bartošová  tel. 607 673 858

místostarosta: Tomáš Jelínek

zastupitel a předseda kontrolního výboru: MUDr. Ivana Přiklopilová

zastupitel a předseda finančního výboru: Radek Josefík

zastupitelka (pokladní): Helena Dobroňová 

 

 obecteplicka@gmail.com

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************

 

  Obec Teplička umožňuje trvale žijícím občanům, (příp. majitelům nemovitosti v k.ú. Teplička),

samotěžbu z obecních lesů

PODMÍNKY:  - písemná žádost  podaná na Obecní úřad

- seznámení se s "Pravidly o samotěžbě"                        -  podepsání "dohody o samotěžbě"

TYTO DOKUMENTY  K  DISPOZICI NA OÚ

*

 

 

Vyhledat v textu

13. 12. Lucie

Zítra: Lýdie

Návštěvnost stránek

033182
teplicka_footer