15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Dotace

Dotace

 

V Obci Teplička probíhá investiční akce –

„Teplička – intenzifikace čištění odpadních vod“

  • Obci byla na tuto akci poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši: 2.178.360,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých)
  • Uznatelné náklady akce jsou : 5.753.089,-Kč (viz veřejnoprávní smlouva ev.č. KK 02102/2017)
  • Celkové náklady akce jsou : 5.763.589,- Kč

http://www.krkarlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/schvalene/schv-zivotni/schval_zivotni.aspx

znak kraj kraj

 

  • Zbylou částku – formou „finanční výpomoci“ (do celkových nákladů), a to částku ve výši 3.585.229,- Kč (slovy: tři miliony pětsetosmdesátpěttisíc dvěstědvacetdevět korun českých) ( dle smlouvy o finanční výpomoci na investici) poskytlo VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH (vsozc@vodakva.cz)

ČOV VODOHO

možnost otevřít i Z D E : ČOV INVESTICE.docx

Teplicka cov - vyse uhrazene ceny 2017 – kopie – kopie.docx