18. 5. Nataša

Zítra: Ivo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název ... Obec Teplička

2. Důvod a způsob založení

Obec Teplička (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů .Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

          Seznam organizací:  Sportovní klub

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Teplička
  Teplička 40
  364 64 Bečov n/Teplou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Teplička
  Teplička 40
  364 64 Bečov n/Teplou

 • 4.3 Úřední hodiny

 • Úřední hodiny jsou uveřejněny na stránce Popis úřadu.
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: zrušena pro neefektivnost
  mobilní telefon: +420 607024534,+420 602788748

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.teplicka.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  obecteplicka@gmail.com

 • 4.9 ID datové schránky

  fpxb643

5. Případné platby lze poukázat ...číslo účtu: 0803236359/0800

6. IČ ... 00573299

7. DIČ ...CZ00573299

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

         Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 •  

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: