15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet

R O Z P O Č E T     O B C E

rok            n á v r h        rozpočtu   

 s c h v á l e n ý   rozpočet  

                                            

     
     
 2024  Návrh rozpočtů obce Teplička na rok 2024.pdf  Schválený rozpočet Obce Teplička na rok 2024.pdf
 2023  Návrh rozpočtu obce Teplička na rok 2023.xlsx  Schválený rozpočet obce Teplička na rok 2023.xlsx

2022

návrh schod.rozpočtu 2022.xlsx

 schválený schod.rozpočet 2022.xlsx

2021

návrh schod.rozpočtu 2021.xlsx

 schválený schodkový rozpočet na rok 2021.xlsx

2020

návrh schod.rozpočtu 2020.xlsx

 Schválený schod.rozpočet na rok 2020 (2).xlsx

 

2019

návrh schod.rozpočtu 2019.xlsx

návrh schod.rozpočtu 2019 - pracovní.xlsx

 schválený schod.rozpočet 2019.xlsx
2018 návrh schod.rozpočtu 2018.xlsx  SCHVÁLENÝ schod.rozpočet 2018.xlsx
2017 návrh schod.rozpočtu 2017[1].xlsx SCHVÁLENÝ schod.rozpočet 2017.xlsx
2016 návrh schod.rozpočtu 2016.xlsx schvál. schod.rozpočet 2016.xlsx
2015 návrozp2015.docx  SCHVÁL.ROZPOČET 2015.docx
2014  NÁVRH SCHODKOVÉHO ROZPOČTU na ROK 2014.docx  SCHVÁLENÝ ROZP.2014.xlsx
2013 NÁVRH SCHODKOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2013.docx  SCHVÁLENÝ SCHODKOVÝ ROZPOČET NA ROK 2013.docx
2012  návrh schod. rozpočtu na 2012.xls  schodkový rozpočet na 2012.xls
2011   návrh rozpočtu_2011.docx  ROZPOČET_2011.docx

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2022

Rozpočtové opatřeni 5-2022.pdf         vyvěšeno 25.12.2022

Rozpočtové opatření 4-2022.pdf 

Rozpočtové opatření 3-2022.pdf         vyvěšeno 25.12.2022

Rozpočtéve opatření 2-2022.pdf 

RO a1-2022.pdf                   vyvěšeno 25.4.2022

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2021

 RO č.7 2021.doc                      vyvěšeno 20.1.2022     

RO č.7a 2021.doc                     vyvěšeno 10.2.2022

RO č.6 2021.doc

RO č 5 2021.doc                             vyvěšeno 8.11.2021  

RO č 4 2021.doc                             vyvěšeno 8.11.2021

RO č 3 2021.doc                            vyvěšeno 8.11.2021

RO č.2 2021.doc                            vyvěšeno 25.5.2021

RO č. 1 2021.doc                             vyvěšeno 10.5.2021

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2020

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2019

 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2018

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2017

 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2016:

 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2015:

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2014:

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ  2013 :

 ROZPOČTOVÉ VÝHLEDY

 

Závěrečné účty obce   

ROK 2021:

schválená účetní závěrka obce Teplička za rok 2021.docx

schválený závěr.účet obce Teplička 2021.odt

návrh - účetní závěrka obce Teplička za rok 2021.docx

návrh závěr.účtu obce Teplička 2021.odt

Př. 1 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Teplička 2021.pdf

Př. 2 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021.pdf

Př. 3 výkaz zisku a ztráty 2021.pdf

Př. 4 - rozvaha 2021.pdf

Př. 5 - inventarizační zpráva 2021.pdf

ROK 2020: závěrečný účet obce Teplička za rok 2020 - schválený.docx

                   účetní závěrka obce Teplička za rok 2020 - schválená.docx

př.1 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Teplička za rok 2020.pdf

př.2 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

př.3 výkaz zisku a ztráty.pdf

př.4 rozvaha.pdf

př.5 inventarizační zpráva za rok 2020.pdf

 

 

ROK 2019SCHVÁLENÝ- ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019.docx , 

                    SCHVÁLENÁ- účetní závěrka 2019.docx

                     

ROK 2018: schválený Závěrečný účet 2018  .docxschválená účetní závěrka 2018.docx

ROK 2017: (návrhy vyvěšeny dne17.5.2018)  účetní závěrka 2017.docx    

Obec teplička Závěrečný účet 2017.docx  

                     soubory z účetního programu fenix .... ZÚ 2017 příl. 5 001.tif    ZÚ 2017 příl.4 001[1].tif   ZÚ 2017 příl.3 001.tif    ZÚ příl. 2-2 001.tif  ZÚ příl.2-1 001.tif 

                      zpráva z kontroly hospodaření obce : ZÚ příl.1-1 001[1].tif     ZÚ příl. 1-2 001.tif VŠE VYVĚŠENO DNE 17.5.2018

Rok 2016 účetní závěrka 2016.docx Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Teplička za rok 2016-doc.docObec teplička Závěrečný účet 2016.docx  

 

ROK 2015 Obec TEPLČKA účetní závěrka.docx  Obec teplička Závěrečný účet.docx

ROK 2014:                                   NÁVRH ZÁV. ÚČTU 2014.docx

                                                schválený ZÁV. ÚČET 2014.docx

                                                účetní závěrka 2014.docx

 

ROK 2013:   záv.účet2013 001.tif       VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2013.docx

                                                            VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ.docx

                                                             ROZVAHA 2013.docx

                                                             Příloha k výkazu zarok 2013.docx

                    účetní závěrka 2013.docx

                    zpráva o výsled.hosp. 2013.docx

          

písemná vyhotovení shora uvedených dokumentů  jsou k nahlédnutí na  Obecním úřadě - KDYKOLI