15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk
Drobečková navigace

Úvodní stránka > STARÁ STRUKTURA - NEMAZAT > Úvodní stránka

 

H L E D Á M E 

PRACOVNÍKA PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU OBCE

INFO NA OÚ V ÚŘEDNÍ HODINY NEBO NA TEL. 607 673 858 

 

********************************************************************************************************

INFORMACE O COVIDU

 veškerá nařízení a opatření týkající se COVIDu najdete v písemné podobě na Obecním úřadě

nebo na stránkách ministerstva zdravotnictví.

 

VSTUP DO VNITŘNÍCH PROSTOR

OBECNÍHO ÚŘADU je zakázán 

BEZ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST

starostka informuje občany obce Teplička, že pokud nemáte k dispozici žádnou ochranu dýchacích cest - zavolejte na č. 607673858 - dovezu Vám (ikdyž doma vytvořenou) roušku. Dále mohou občané obce, především senioři,  požádat o zajištění nákupu potravin či léků -  stačí zavolat na číslo shora.

INFORMACE

  • nařízení hejtmana Karlovarského kraje - inf viz níže -
  • NAŘÍZENÍ VLÁDY -

N O U Z O V Ý     S T A V

sb0062-2020.pdf

1 Mimořádné_opatření_-_nařízení_k_organizaci_a_provádění_karantény_v_sociálních_službách-1.pdf

 2 Ukončení_platnosti_části_mimořádného_opatření_-_kontaktní_místa_veřejné_zprávy_Czech_POINT.pdf

3 Mimořádné_opatření_-_uzavření_škol_a_školských_zařízení_s_účinností_od_20 _4 _2020.txt

4 Mimořádné_opatření__ukončování_karantény_s_účinností_od_22 _4 _2020.pdf

5 Mimořádné_opatření_-_zákaz_volného_pohybu_osob_s_výjimkami_s_účinností_od_20 _4 _2020.pdf

1 ZZMV_COVID a senioři_1.pdf  

2 senioři.pdf

A 1 Rozhodnutí hejtmana 2-2020 - roušky (002).pdf

COVID MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ.pdf 

COVID koronavirus -LETÁK PRO SENIORY.pdf

COVID 82 USN.pdf   COVID 75-81 USN.pdf  COVID 70-74 USNESENÍ.pdf  COVID 69. USN.pdf

COVID -2 Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf

COVID - 4 Mimoradne_opatreni-informace_k_cestovani-COVID19_-_20200313_v3.pdf

COVID - 1 Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1.pdf

COVID usnesení vlády o přijetí krizového opatření.pdf

COVID - 3 Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf

 

 

 

 

 

 

 --- 

KALENDÁŘ AKCÍ  na rok 2020  v naší vesničce

***bližší info vždy před akcí na nástěnce *

                       plánované akce pro rok 2020.docx

 

****************************************************************************************************      

 

 

 

 

 

 

 

 

   V Obci Teplička probíhá investiční akce –

          „Teplička – intenzifikace čištění odpadních vod“

  • Obci byla na tuto akci poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši: 2.178.360,- Kč  (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých)                
  • Uznatelné náklady akce jsou : 5.753.089,-Kč (viz veřejnoprávní smlouva ev.č. KK 02102/2017)
  •  Celkové náklady akce jsou : 5.763.589,- Kč

http://www.krkarlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/schvalene/schv-zivotni/schval_zivotni.aspx

 kraj4.png       kraj.png                         kraj1.png

 

  • Zbylou částku – formou „finanční výpomoci“ (do celkových nákladů), a to částku ve výši 3.585.229,- Kč (slovy: tři miliony pětsetosmdesátpěttisíc dvěstědvacetdevět korun českých)                       ( dle smlouvy o finanční výpomoci na investici) poskytlo                       VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH (vsozc@vodakva.cz)    

 ČOV VODOHO.jpg

 možnost otevřít i    Z D E   :         ČOV INVESTICE.docx

Teplicka cov - vyse uhrazene ceny 2017 – kopie – kopie.docx

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

starostka:    Hana Bartošová  tel. 607 673 858

místostarosta: Tomáš Jelínek

zastupitel a předseda kontrolního výboru: MUDr. Ivana Přiklopilová

zastupitel a předseda finančního výboru: Radek Josefík

zastupitelka (pokladní): Helena Dobroňová 

 

 obecteplicka@gmail.com

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************

 

  Obec Teplička umožňuje trvale žijícím občanům, (příp. majitelům nemovitosti v k.ú. Teplička),

samotěžbu z obecních lesů

PODMÍNKY:  - písemná žádost  podaná na Obecní úřad

- seznámení se s "Pravidly o samotěžbě"                        -  podepsání "dohody o samotěžbě"

TYTO DOKUMENTY  K  DISPOZICI NA OÚ

*